آموزش

مدیران این مجموعه بر روی مقوله آموزش تاکید فراوان داشته و با به بکار گیری کارشناسان زبده ی این حوزه و برگزاری دوره های متنوع آموزشی در نظر دارند اپراتور های مشتریان را با مهارت بالاتری روانه ی عرصه کار نمایند.
کارشناسان آموزش نیز نهایت تلاش خود، را در راستای انتقال تجربیات گرانبهای خود که حاصل چندین دهه فعالیت در این زمینه بوده و حاوی نکاتی است که برخی به ظاهر کوچک اما تاثیری شگرف در عملکرد حین کار دارد رابه کار خواهند بست.