پشتیبانی

شما با خیالی آسوده صرفا به کار در محل پروژه بپردازید، نیروهای کارآمد ما در شرکت بصورت ۷ در روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روزی امر پشتیبانی ( اعم از تلفنی، حضوری، فنی، ارسال و تامین قطعه و ...) را انجام خواهند داد تا شما غیر از انجام کار دغدغه دیگری نداشته باشید.